FAQ

Ved at trykke på dette link http://dpmobileparking.dk/support/ finder du information omkring appen DP Mobile Parking.

  • Jeg mener at have modtaget et uberettiget kontrolgebyr - Hvordan klager jeg?

Mener du at have modtaget et uberettiget kontrolgebyr, har du mulighed for at sende en skriftlig klage. Klager modtages kun skriftligt af hensyn til dokumentation af sagsbehandlingen. Du kan oprette en indsigelse ved at trykke på linket "klik her" Klik her . Når vi modtager din klage og mens den behandles, vil din betaling være sat i bero.

Du kan henvende dig via mail på kontakt@dinparkering.dk eller telefonisk på 30306493 tryk 3 i åbningstiden mandag til fredag i tidsrummet 08.30-15.30

Kontrolgebyret placeres i forruden, men vi kan ikke garantere, at det bliver siddende indtil du er kommet tilbage til bilen. Derfor sender vi altid en påmindelse om betaling, for at gøre dig opmærksom på, at du har fået et kontrolgebyr. Dette er blot en påmindelse, ikke en rykker, og derfor har vi ikke pålagt et rykkergebyr.

Du kan ikke betale når du har sendt en klage. Mens vi behandler din klage sættes din betaling i bero. Du skal heller ikke betale selvom betalingsfristen udløber. Såfremt vi i vores behandling af din klage beslutter at afvise din klage og fastholde kontrolgebyret, får du en ny betalingsfrist.

Hvis det er gjort klart, hvorfor kontrolgebyret er blevet udstedt og, det kan dokumenteres, skal kontrolgebyret stadig betales. Det er ikke relevant for gyldigheden af kontrolgebyret, om bilens fabrikat, farve eller adressen er noteret forkert.

Kontrolgebyret skal betales af føreren af bilen, hvis du ikke giver os oplysninger om hvem du har lånt din bil ud til, er du som ejer af bilen ansvarlig for, at lave en aftale med føreren om hvem af jer der betaler kontrolgebyret.

Har du modtaget et kontrolgebyr på en bil du har solgt før kontrolgebyret er udstedt, skal du sende os skriftlig dokumentation for salget (fx slutseddel eller lign. hvor det fremgår, hvem der har købt bilen og datoen for salget). På baggrund af dokumentationen kan vi rette henvendelse til køber af bilen vedrørende betaling af kontrolgebyret. Hvis vi ikke kan få dokumentationen, hæfter du for betaling af kontrolgebyret.

1. Formålet med behandling af oplysninger:

Vi behandler personoplysninger om dig som ejer/bruger af motorkøretøjet/trailer/campingvogn i forbindelse med administrationen af parkeringsområder for samarbejdspartnere. Dette kan skyldes flere
forhold, f.eks. at dit køretøj er blevet pålagt en parkeringsafgift, at du har ansøgt om en parkeringstilladelse, ansøgt om en gæsteparkeringstilladelse via mail eller ved brug af app, eller at du har betalt for parkering på en måde, hvoraf det fremgår, at det er dig, der har betalt
herfor.

2. Hvilke personoplysninger behandler vi:

Vi behandler primært almindelige personoplysninger (ikke-følsomme oplysninger) om dig, det vil sige oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6. Vi benytter køretøjets nummerplade eller kontrolgebyrets løbe nummer i vores behandling af din sag.

3. Hvor kommer oplysningerne fra:

Som udgangspunkt vil oplysningerne f.eks. i forbindelse med betaling, hvor bilens registreringsnummer er indtastet, stamme fra brugeren af bilen. Vi indhenter også personoplysninger om dig fra det digitale motorregister (DMR) . Vi har endvidere normalt i sager om pålagte kontrolgebyrer indhentet oplysninger på selve det sted, hvor kontrolgebyret er blevet pålagt, herunder normalt bl.a. fotos af
køretøjet. I sager, hvor der er ansøgt om en parkeringstilladelse kan oplysninger komme fra Indsendelse af billede af sygesikringskort (Cpr nummer er tildækket) samt/eventuelt billede af registreringsattest DEL I

4. Opbevaring af dine oplysninger:

Mail korrespondance omkring generelle spørgsmål, tilmeldinger etc. gemmes i 24 måneder hvorefter de slettes. Korrespondance og information omkring kontrolgebyrer gemmes i op til 5 år, da lovgivningen i visse tilfælde tilsiger dette. Der udleveres kun personlige oplysninger til andre tredjemænd., hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere
fuldstændige og/eller ajourførte. Du har ligeledes ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Dinparkerings kontor har følgende åbningstider:

mandag-fredag fra kl. 09.00-11.00 tryk 1 for at høre nærmere omkring en igangværende indsigelse oprettet via www.p-klage.dk

mandag-fredag fra kl. 12.00-15.00 tryk 2 hvis du har spørgsmål til registrering af parkeringstilladelse til dit køretøj.

mandag-fredag fra kl. 08.30-15.30 tryk 3 for salg og marketingafdeling.

mandag-fredag fra kl. 09.00-15.30 tryk 4 for leje af parkeringsplads på betalingsområder.

 

Med venlig hilsen

Administrationen

Der skal påregnes et administrationsgebyr pålydende 150 kr., i forbindelse med sagsbehandling og returnering af forkert indbetalte beløb, ved betaling af kontrolgebyr. Dette gælder ligeledes hvis der er indbetalt et kontrolgebyr fra et andet parkeringsselskab.

Vedrørende ovenstående, skal følgende bevis for indbetaling fremsendes på e-mail:

Billede af kontoudtog, hvor det er udspecificeret til hvilken konti der er indbetalt til, samt betalingsdato og  beløb.

Dinparkering A/S er pr. juni måned 2018 tiltrådt det nye parkeringsklagenævn, som er en uafhængig klageinstans.
Hvortil parkanter kan anke en given afgørelse omkring en udstedt parkeringsafgift, fra et privat parkeringsselskab.

Mere information omkring parkeringsklagenævnet kan findes på http://www.parkeringsklagenaevnet.dk/

TOP