Københavns Universitetet Søndre Campus

Som et led i effektivisering af registrering af køretøjer på Søndre Campus er der nu mulighed for studerende, medarbejdere og andre med tilknytning til Københavns Universitet at registrere sig på deres hjemmeside ved brug af nedenstående link https://psw.sc.ku.dk/park/index.php